Косенко Іларіон Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Косенко Іларіон Федорович

КОСЕ́НКО Іларіон Федорович (19. 10. 1888, м. Зіньків, нині Полтав. обл. – 10. 10. 1950, Париж) – громадсько-політичний діяч. Чл. УПСР. Здобув інж. освіту. За часів Директорії УНР – чл. Труд. конгресу, нач. Київ. поштово-телегр. округи (1919), міністр пошт і телеграфів в уряді В. Про­­коповича (1920). В еміграції у Парижі активно займався громад.-політ. діяльністю: 1925–40 – адміністратор тижневика «Тризуб», водночас 1929 – заст. голови Ген. ради укр. емігрант. орг-цій, у 1930-х рр. – ген. секр. Гол. укр. еміграц. ради, заст. го­­лови Ком-ту допомоги голодуючим в Україні, чл. Ком-ту друж­­би народів Кавказу, Туркестану та України, чл. ком-ту «Франц-Оріон», який систематично дру­­кував бюлетені, статті, брошури та ін. інформ. матеріали європ. і укр. авторів про Україну.

Літ.: Шульгин О. Без території. Ідео­логія та чин Уряду УНР на чужині. К., 1998; Стрельський Г. В. Діячі України доби національно-визвольних змагань (1917–1920 рр.) // Історія в школі. 1998. № 9; Українська політична еміграція 1919–1945: Док. і мат. К., 2008.

Г. В. Стрельський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Г. В. Стрельський . Косенко Іларіон Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3770 (дата звернення: 17.09.2021)