Косець Микола Іларіонович — Енциклопедія Сучасної України

Косець Микола Іларіонович

КОСЕ́ЦЬ Микола Іларіонович (15(28). 11. 1908, м. Умань, нині Черкас. обл. – 17. 09. 1966, Київ) – геоботанік. Канд. біол. н. (1940). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Уман. с.-г. ін-т (1929). Від 1933 працював в Ін-ті ботаніки АН УРСР (Київ; з перервою): 1940–66 – ст. н. с. Учасник багатьох експедицій, зокрема у Донбас, Правобереж. і Лівобереж. Лісостеп України, Закарп., Львів., Волин. обл., Башкир. АРСР, Зх. Сибір. Обґрунтував геоботан., екол. і госп. характеристику рос­­лин різних екол. формацій. Готував доктор. дис., присвяч. бу­­ковим лісам України. Автор роз­­ділів в «Определителе растений Башкирской АССР» (Моск­­ва; Ленинград, 1966), кн. «Ліси УРСР» (1971) та «Степи, кам'я­­нисті відслонення, піски» (1973; обидві – Київ).

Пр.: Матеріали до флори парків УРСР // Зб. пр., присвяч. пам'яті акад. О. Фоміна. К., 1938; Буковые леса Западной Подолии // БЖ. 1948. Т. 4, № 3–4; Рослинність Закарпатської області УРСР. К., 1953; 1954; 1971; 1973 (спів­авт.); О границе леса, криволесьях и стланиках в высокогорьях Советских Карпат // БЖ. 1962. Т. 47, № 7.

Літ.: Липшиц.

Д. В. Дубина, Т. Л. Олійник

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Д. В. Дубина, Т. Л. Олійник . Косець Микола Іларіонович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3789 (дата звернення: 22.10.2021)