Бураков Анатолій Віссаріонович — Енциклопедія Сучасної України

Бураков Анатолій Віссаріонович

БУРАКО́В Анатолій Віссаріонович (14. 10. 1919, с. Буракови В'ятської губ., Росія – 30. 08. 2001, с. Парутине Очаків. р-ну Микол. обл.) – археолог. Канд. істор. н. (1970). Учасник 2-ї світ. війни, бойові нагороди. Закін. Ленінгр. ун-т (1951). Працював м. н. с. Ін-ту археології АН УРСР (1951–53); від 1953 – в істор.-археол. заповіднику «Ольвія» (с. Парутине): м. н. с., ст. н. с., зав. заповідника (1953–86), консультант (1986–87). Уперше провів великомасштабні, планомірні розкопки пам'ятки рим. часу в Нижньому Побужжі – Козирського городища побл. Ольвії. 1973–77 разом з учнями – С. Буйських, Б. Магомедовим, В. Отрешком – уперше провів археол. розвідку від Одес. затоки до Пн. Криму, що дало змогу встановити кордони Ольвій. держави на різних етапах існування. 1972–78 вперше здійснив розкопки низки городищ і поселень ольвійської периферії перших століть н. е.: Мис Петухівка–2, Стара Богданівка–2, Дніпровське–2, Станіслав, Скелька, Золотий Мис (на тер. Березан., Жовтневого, Микол. і Очаків. р-нів Микол. обл.), розробив їх періодизацію. Результати дослідж. узагальнив у праці «Хора Ольвії перших сторіч нової ери», що увійшла згодом до колектив. видання «Сільська округа Ольвії» (Москва, 1989), де вперше в історіографії проведено комплексне дослідж. хори Ольвії 6 ст. до н. е. – 3 ст. н. е. Автор праць зі стародав. історії Пд. України, Ольвій. поліса та істор.-археол. заповідника «Ольвія».

Пр.: Отчет о разведке на побережье Березанского и Сосицкого лиманов // Науч. архив Ин-та археологии АН УРСР. 1973. № 13 (співавт.); Козырское городище рубежа и первых столетий н. э. К., 1976; Разведки Периферийного и Геофизического отряда Ольвийской экспедиции // Археол. открытия 1975 г. Москва, 1976; Работы Периферийного отряда Ольвийской экспедиции // Археол. открытия 1976 г. Москва, 1977 (співавт.); Раскопки городища Скелька // Археол. открытия 1979 г. Москва, 1980; Сельская округа Ольвии в первые века н. э. // Проблемы исследования Ольвии. Очаков, 1985; Ольвийская хора на рубеже и в первые века н. э. // Сельская округа Ольвии. К., 1989.

Літ.: Кузнєцов О. Житіє Анатолія Буракова // Чорномор. зірка. 1995, 7 січ.; До 80-річчя Анатолія Віссаріоновича Буракова // Археологія. 1999. № 3; Пам'яті Анатолія Віссаріоновича Буракова // Там само. 2002. № 2.

Г. Ф. Крикун

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
Г. Ф. Крикун . Бураков Анатолій Віссаріонович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=37986 (дата звернення: 25.10.2021)