Бутник-Сіверський Борис Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Бутник-Сіверський Борис Степанович

БУ́ТНИК-СІ́ВЕРСЬКИЙ Борис Степанович (03(16). 03. 1901, Чернігів – 05. 11. 1983, Київ) – мистецтвознавець, історик, етнограф. Син С. Бутника, батько О. Бутника-Сіверського. Канд. істор. н. (1946). Закін. Київ. археол. ін-т (1926). Працював у Черніг. губернському, згодом у Всеукр. ком-тах охорони пам’яток старовини і мист-ва, у Київ. центр. архіві, а також у музеях і архівах Вінниці, Полтави над створенням худож.-істор. монографії «Новгород-Сіверський» (1920). У 1923 створив, від 1924 очолював Кабінет з дослідж. дит. графіч. творчості, що діяв при Кабінеті мист-ва ВУАН. Працював ученим секр. Ін-ту історії, археології і етнографії АН Азерб. РСР (1933–39); худож. кер. Музею етнографії АН СРСР (1939–40), асист. і пом. декана екон. ф-ту Ленінгр. ун-ту, гол. бібліографом публ. б-ки; 1944–70 – в ІМФЕ АН УРСР: ст. н. с., зав. відділу образотвор. мист-ва (1944–55). Дослідж. у галузі історії укр. образотвор. мист-ва, зокрема шевченкознавства, нар. декор. мист-ва, плаката, худож. критики, дит. творчості. Склав бібліогр. покажчик із худож. виховання дитини. Один з упорядників зібрання творів Т. Шевченка у 10-ти т. (К., 1963) і його мист. спадщини у 4-х т. (К., 1961–64), упорядник, автор передмови і коментарів вид. «Репин и Украина. Письма деятелей украинской культуры и искусства к Репину. 1896–1927» (К., 1962). Упорядкував також альбоми творчих робіт М. Біласа (К., 1972) та М. Тимченко (К., 1974).

Пр.: Принципи ілюстрування дитячої книжки. К., 1929; Дитячий малюнок // Зап. істор.-філол. відділу. К., 1929. Кн. 21–22; Діяльність Кабінету дослідження дитячої творчости при ВУАН // Вісті ВУАН. 1929. № 3–4; Кабінет революційно-масового мистецтва // Там само. 1930. № 6; «Малороссийский словарь» і «Грамматика» П. Білецького-Носенка // Наук. зап. Ін-ту мовознавства АН УРСР. 1946. Т. 2–3; Архітектор В. І. Беретті у Києві. К.; Л., 1947; Винниченко про Петлюру. К., 1956; Григорій Петрович Світлицький: Нарис про життя і творчість. К., 1958; Советский плакат эпохи гражданской войны. 1918–1921. Москва, 1960; Традиции и новаторство в украинском советском народном искусстве. Москва, 1964; Выставки советского изобразительного искусства. Т. 1–4. Москва, 1965; 1967–68 (співавт.); Українське радянське народне мистецтво. 1917–1941. К., 1966; Український народний живопис: Альбом. К., 1968 (співавт.); Українське радянське народне мистецтво. 1941–1967. К., 1970; Народные украинские рисунки. Москва, 1971; Український радянський сувенір. К., 1972.

Літ.: Афанасьєв В. Мистецтвознавчі та народознавчі праці Б. Бутника-Сіверського: До-100 річчя від дня народж. // НТЕ. 2001. № 5–6.

В.А. Афанасьєв

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
В.А. Афанасьєв . Бутник-Сіверський Борис Степанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38302 (дата звернення: 18.09.2021)