Космина Віталій Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Космина Віталій Григорович

КОСМИ́НА Віталій Григорович (24. 12. 1957, с. Вергуни Черкас. р-ну Чер­­кас. обл.) – історик. Д-р істор. н. (2011). Закін. Моск. ун-т (1980). Відтоді працював у Став­­роп. мед. ін-ті (РФ); від 1988 – у Запоріз. ун-ті: лютий–серпень 2012 – зав. каф. все­світ. історії та міжнар. відносин; від вересня 2012 – проф. каф. регіон. систем та європ. інтеграції Дипломат. академії України при МЗС України (Київ). Наук. дослідження: історія цивілізацій, теор. проб­­леми всесвіт. історії та міжнар. відносин, методологія історії і країнознавства.

Пр.: Государственный абсолютизм и партия // Полит. партии и обществен­­ные движения в СССР: теория, история и современность: Тезисы докл. респ. научно-практ. конференции. Сек­­ция 2. Д., 1991; Все­світня історія. Новітній період. 1939–2000: Навч. посіб. З., 2000 (спів­авт.); Цивілізаційний ана­­ліз у країнознавчих студіях // Наук. пр. істор. ф-ту Запоріз. ун-ту. З., 2006. Вип. 20; Цивілізаційний аналіз історії у світлі системної теорії Н. Лумана // УІЖ. 2010. № 1; Проблеми методології цивілізаційного аналізу історичного процесу. З., 2011.

О. М. Маклюк


Покликання на статтю