Космічна наука і технологія — Енциклопедія Сучасної України

Космічна наука і технологія

«КОСМІ́ЧНА НАУ́КА І ТЕХНОЛО́ГІЯ» – науково-практичний журнал. Видають від 1995 НАНУ та Держ. космічне агентство України укр. мовою 6 разів на рік. Є продовженням зб. «Космічна наука і техніка» (засн. 1986). Наклад 100 прим. Публікує статті з наук. напрямів: заг. проблеми космонавтики; космічні носії й апарати; системи керування косміч. носіями й апаратами; космічні інформатика і зв’язок; дослідж. Землі з космосу; космічна фізика (навколозем. косміч. простір); космічні астрономія й астрофізика; космічні біологія й медицина; космічне матеріало­­знавство; космічні споруди та конструкції. Друкуються також новини косміч. агентств світу, директивні матеріали (укази, по­­станови тощо) стосовно ракетно-косміч. галузі, повідомлення, звіти, хроніка. Гол. ред. – Б. Патон; заст. гол. ред. – О. Федоров і Я. Яцків.

Н. П. Боротканич

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Н. П. Боротканич . Космічна наука і технологія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3843 (дата звернення: 28.07.2021)