Бабенко Василь Олексiйович — Енциклопедія Сучасної України

Бабенко Василь Олексiйович

БАБЕ́НКО Василь Олексiйович (09(21). 04. 1877, м. Вовчанськ, нині Харків. обл. – 19. 11. 1955, там само) – археолог, краєзнавець, музеєзнавець. Чл. Iстор.-фiлол. т-ва при Харкiв. ун-тi, почес. чл. Моск. археол. ін-ту (1912). Герой Праці (1928). Середню освіту здобув в учител. семінарії (1897), прослухавши спецкурс з історії та етнографії, а вищу – в Харкові на земських заг.-осв. курсах (1910). Учителював (1897–1920), від 1907 – зав. Верхньосалтів. школи Вовчан. пов. на Харківщині, 1913 – зав. відділу позашкіл. освіти у Вовчан. повітовому земстві, від 1919 – зав. музей. секції та повітового музею, у 30-х рр. – зав. архіву у Вовчанську, 1943–47 – н. с. Харків. істор. музею (відновлював археол. експозицію). Співпрацював з Ф. Вовком, Д. Багалієм, М. Сумцовим, Д. Яворницьким, О. Покровським, П. Єфименком та iн. Досліджував археологiю та етнографію Пд. України та Слобожанщини кiн. 19 – поч. 20 ст. Збирав матерiали для виставок, які проходили під час 12-го (Харків, 1902) та 13-го (Катеринослав, 1905) археол. з’їздів. Вони стали основою експозиції Етногр. музею в Харкiв. ун-тi. Частину матеріалів передано до Катериносл. музею та Рос. музею в С.-Петербурзі. На основi цих речей та фотографiй в Етногр. вiдділі Рос. музею створено колекцiї укр., рос., грец., молдав. одягу й прикрас та iн. елементiв матер. культури (дерев’яне начиння, козац. зброя, муз. iнструменти, дит. iграшки, килими тощо) з Пд. України. Б. – засн. і дир. (1911–30) Вовчан. музею старожитностей, створ. на основі археол. збірок салтівсько-маяцької культури 8–10 ст. 1917 при музеї організував археол., істор.-етногр., художньо-істор., істор.-рев. відділи, ком-т з охорони пам’яток (від 1920 – його голова). 1923 його було перетворено на окружний культурно-історичний (містив 13 тис. експонатів). Сприяв відкриттю у Верхньому Салтові стародав. катакомбового могильника 7–9 ст. Крім того, Б. виявив нові пам’ятки салтів. культури у бас. Сівер. Дінця. Написав працю з історії вивчення салтів. культури (незавершена). Зазнав утисків з боку офіц. влади.

Пр.: Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края. Екатеринослав, 1905; Из этнографических наблюдений в Екатеринославской губернии. Х., 1905; Розповсюдження стародавньої салтівської та схожих на неї культур у межах Східної Європи. Х., 1926; Вовчанський культурно-історичний окружний музей // Укр. музей: Зб. К., 1927. Ч. 1.

Лiт.: Сумцов М. Ф. Дiячi українського фольклору. Х., 1910; Кадєєв В. І. Український краєзнавець і археолог В. О. Бабенко (1877–1955) // УІЖ. 1967. № 12; Смолiй Ю. О. Етнографiчна дiяльнiсть В. О. Бабенка на Катеринославщинi // Етногр. дослiдж. Пд. України: Зб. наук. праць Всеукр. ювiл. конф., присвяч. 145-рiччю з дня народж. Я. П. Новицького. З., 1992.

ДА: ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 12. Од. зб. 256.

С. М. Куделко

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
С. М. Куделко . Бабенко Василь Олексiйович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38529 (дата звернення: 19.10.2021)