Космополіти — Енциклопедія Сучасної України

Космополіти

КОСМОПОЛІ́ТИ (від грец. ϰóσμοπολίτης – громадянин світу) – види, роди та інші таксономічні категорії рослин і тварин, поширені в усіх частинах земної кулі (відсутні лише на відносно обмежених те­­риторіях). Частота поширення зростає з підвищенням рангу таксона: часто космополітними є ряди (у тварин) і родини (у рос­лин). І навпаки, роди та види рідко бувають космополітними. Абсолютних К., які були б поширені в усіх придат. для життя областях від Арктики до Антарк­­тиди, немає ні серед наземних, ні серед водних (мор.) організмів. Але чим ширша амплітуда таксона (виду чи ін. таксономіч. категорії), тим більшим може бу­­ти його ареал. К. є деякі гідробіонти внутр. водойм (річок, пріс­­новод. озер) – види рдесників, ряски, з прибереж. рослин – очерет. Серед мор. тварин К. є дельфін сірий, косатка, кит дов­­горукий та ін. Великі космополітичні ареали з птахів утворюють скопа (немає в Новій Зеландії, Пд. Африці), сокіл-сапсан (немає в Пд. Америці). Загалом К. більше серед водних організмів, що пояснюють стабільнішими умовами середовища. К. є деякі бур'яни і рослини, які ростуть на смітниках, а також тварини, які живуть поряд з людиною (синантропи). У поши­­ренні таких рослин, тварин і комах (кульбаба лікарська, грицики звичайні, талабан польовий, пацюк сірий, миша домашня, тарган рудий, муха кімнатна та ін.) велику роль відіграє людина. К. також називають прихильників космополітизму.

Літ.: Воронов А. Г. Биогеография с основами экологии. Москва, 1987; Дідух Я. П., Плюта П. Г., Протопопова В. В. та ін. Екофлора України. Т. 1. К., 2000; Второв П. П., Дроздов Н. Н. Био­география. Москва, 2001.

М. М. Федорончук

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. М. Федорончук . Космополіти // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3861 (дата звернення: 22.10.2021)