KOSMOS — Енциклопедія Сучасної України

KOSMOS

«KOSMOS» – квартальник. Видавали 1876–1939 у Львові як орган Польс. т-ва природознавців ім. М. Коперника. 1918–39, окрім природн. тем з біології, зоології та геології, висвітлювали питання медицини, сільс. і ліс. госп-в. Рубрики: «Przeglądy naukowe», «Kronika naukowa», «Kronika to­­warzystw naukowych», «Kronika przemysłowa», «Wiadomości bieża­­ce», «Notatki naukowe», «Recenzje», «Piśmiennictwo». Із вид. спів­пра­­цювали Б. Абаканович, Є. Волощак, М. Дунін-Вонсович, Р. За­­лозецький, В. Ласка, Ю. Медведський, Д. Зброжек, Ю. Пузи­­на, Я. Тур, І. Шараневич, Я. Фран­­ке. Ред.: С. Радзішевський, А. Реман, Е. Дуніковський, С. То­­лочко, Р. Зубер, Ю. Токарсь­­кий, Т. Вишневський, В. Шафер, І. Закржевський. Від 1927 виходив як продовжуване видання (зі збереженням наскріз. нумерації) у двох серіях: «Kosmos. Seria B. Przegląd Zagadnień Nau­­kowych» (наук. матеріали з природн. тематики; ред. Д. Шимкевич), «Kosmos. Seria A. Roz­­pra­­wy» (наук.-популярні статті, огляди новинок природн. літ-ри; ред. – І. Закржевський, С. Кульчинський, Д. Шимкевич). Нині видають у Варшаві під назвою «Kosmos. Problemy Nauk Biolo­­gicznych». Гол. ред. – Х. Скварло-Соньта.

Р. С. Самотий

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Р. С. Самотий . KOSMOS // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3864 (дата звернення: 20.09.2021)