Косолапова Тетяна Яківна — Енциклопедія Сучасної України

Косолапова Тетяна Яківна

КОСОЛА́ПОВА Тетяна Яківна (07. 07. 1918, Оде­­са) – хімік-технолог. Д-р хім. н. (1972), проф. (1973). Держ. пре­­мія УРСР (1984). Закін. Одес. індустр. ін-т (1940). Відтоді пра­­цювала на вироб-ві; 1946–95 – в Ін-ті проблем матеріалознавства НАНУ (Київ): від 1971 – зав. відділу технології тугоплавких сполук. 1995 емігрувала у США. Наук. дослідження: методи одержання порошків та волокон тугоплавких сполук, їхні фіз.-хім. властивості, створення порошків усіх класів безкисн. тугоплав­­ких сполук із заданими диспер­­сністю та властивостями, розроблення матеріалів на їхній основі.

Пр.: Карбиды. Москва, 1968; Порош­­ковая металлургия. Материалы, технология, свойства, области применения: Справоч. К., 1985; Неметалличес­­кие тугоплавкие соединения. Москва, 1985 (спів­авт.); Свойства, получение и применение тугоплавких соединений: Справоч. Москва, 1986.

Л. С. Лиходід

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Л. С. Лиходід . Косолапова Тетяна Яківна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3888 (дата звернення: 22.10.2021)