Бекетов Андрій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Бекетов Андрій Миколайович

БЕКЕ́ТОВ Андрій Миколайович (26. 11 (08. 12). 1825, с-ще Алфьоровка, нині Нова Бекетовка Пензен. обл., РФ – 01(14). 07. 1902, м. Шахматово, нині Моск. обл., РФ) – ботанік, громадський діяч. Д-р (1858), проф. (1863). Чл.-кор. Імператор. АН (1891), почес. чл. Імператор. АН (1895). Брат М. Бекетова, дід О. Блока. Закін. Казан. ун-т (1849). У 1850–55 – учитель природознавства в Тбіліс. г-зії, викл. Харків. (1859– 60) і С.-Петербур. (1860–97, одночасно 1876–83 – ректор) ун-тів. Один із засн. С.-Петербур. т-ва природознавців (1886) і 1-го рос. наук. ботан. ж. «Ботанические записки» (1886). За рік до появи «On the origin of species by Means of Natural selection» Ч. Дарвіна («Походження видів шляхом природного добору», 1859) висловив низку ідей про механізми еволюції живих організмів. Активно пропагував учення Ч. Дарвіна. Засн. рос. школи ботаніків-географів, один із засн. експерим. морфології рослин. Серед його слухачів були В. Вернадський, К. Тимірязєв, Д. Івановський, В. Комаров, А. Краснов, Й. Баранецький, Г. Танфільєв. Автор підручників для вищої школи («Курс ботаники для университетских слушателей», т. 1, 1862–64; т. 2, 1871; «Учебник ботаники», 1880–83; «География растений», 1896) та наук.-популяр. книг для нар. читання («Беседы о земле и тварях, на ней живущих», в 2-х кн., изд. 8-е, 1903; «Из жизни природы и людей», 1870). Його книга «Об Екатеринославской флоре» (1886) – перша узагальнена праця про рослинність укр. степів (описано понад 1 тис. видів рослин). Усі названі праці видані в С.-Петербурзі. 1862–63 як чл. Навч. ком-ту Мін-ва нар. освіти брав участь у реформі гімназ. освіти в Росії, виступав за введення в програму г-зій курсу природознавства, сприяв розповсюдженню в рос. школі індуктив. методу викладання. Учасник руху за орг-цію вищої освіти жінок у Росії, розвивав ідею жін. ун-ту, втілену на С.-Петербур. вищих жін. (Бестужевських) курсах, кер. яких був від 1878.

Пр.: О морфологических отношениях листовых частей между собою и со стеблем // Журн. Мин-ва нар. просвещения. 1858. Ч. 97; Гармония в природе // Рус. вест. 1860. Т. 30, ноябрь, кн. 2; декабрь, кн. 1–2; Нравственность и естествознание // Вопр. философии и психологии. 1891. Кн. 6; География растений. Очерк учения о распространении и распределении растительности на земной поверхности. С особым прибавлением о Европейской России. С.-Петербург, 1896.

Літ.: Щербакова А. А. А. Н. Бекетов – выдающийся русский ботаник и общественный деятель. Москва, 1958; Райков Б. Е. Русские биологи-эволюционисты до Дарвина. Т. 4. Москва; Ленинград, 1959; Долгин Е. С. Отец и патриарх русской ботаники // Биология в школе. 1975. № 6; Лесневский С. Из истории семьи Бекетовых // Наука и жизнь. 1979. № 7; Рофе-Бекетов Ф. С. Андрей Бекетов – почетный академик, ректор, дед Александра Блока... // Панорама. Х., 1993. № 6.

В. Я. Чирва


Покликання на статтю