Бібліотека найзнаменитіших повістей — Енциклопедія Сучасної України

Бібліотека найзнаменитіших повістей

«БІБЛІОТЕ́КА НАЙЗНАМЕНИ́ТІШИХ ПОВІСТЕ́Й» – літературний додаток до газети «Діло». Видавався у Львові 1881–1906, спочатку за ред. А. Горбачевського, а від 1884 – І. Белея. Вийшло 74 томи. Більшість опублікованих у «Б. н. п.» творів – повісті й романи укр. та рос. письменників: «Причепа», «Хмари», «Микола Джеря» І. Нечуя-Левицького, «В чужім гнізді», «Своїми силами» А. Чайковського, «Сліпий музикант» В. Короленка, «Чайковський» Є. Гребінки, «Чорна рада» П. Куліша, «Мертві душі» М. Гоголя, «Обломов» І. Гончарова, «Батьки і діти», «Дворянське гніздо», «Дим» І. Тургенєва, «Князь Серєбряний» О. Толстого та ін. Були видані зб. оповідань «Ближні» Т. Бордуляка, а також окремі твори Ч. Діккенса, О. де Бальзака, Е. Золя, В. Скотта, Марка Твена, Е. Ожешко та ін. У 1936–39 виходив як «Бібліотека газети “Діло”».

П. І. Арсенич


Покликання на статтю