Костик Петро Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Костик Петро Семенович

КО́СТИК Петро Семенович (01. 01. 1927, с. Телятин Замост. воєводства, Польща – 04. 12. 1998, Львів) – історик. Батько О. Костик. Д-р істор. н. (1988), проф. (1991). У 1944 разом із родиною виселений у сх. р-ни УРСР, згодом переїхав на Тернопільщину. Закін. Львів. пед. ін-т (1952). Від 1954 працював у Нац. ун-ті «Львів. по­літехніка»: від 1989 – проф. каф. історії України. Досліджував про­блеми історико-екон. розвитку зх.-укр. земель, історію Холмщи­ни і Підляшшя.

Пр.: У боротьбі за технічне оснащен­ня сільського господарства: діяльність компартії України по створенню і подальшому розвитку матеріально-тех­нічної бази сільського господарства за­хідних областей УРСР. 1939–1975. Л., 1980; Українські поселенці у Східній Європі // Вісн. Львів. політех. ін-ту. 1992. № 268 (спів­авт.); Трагічна доля Холмщи­ни і Підляшшя. Л., 1997.

Літ.: Горний М. Українці Холмщини і Підляшшя. Л., 1997.

Ю. К. Рудавський


Покликання на статтю