Костилєва Світлана Олександрівна — Енциклопедія Сучасної України

Костилєва Світлана Олександрівна

КО́СТИЛЄВА Світлана Олександрівна (21. 09. 1963, м. Сєвєроморськ, Мурман. обл., РФ) – історик. Д-р істор. н. (2004), проф. (2011). Закін. Київ. ун-т (1986), лінгвіст. (1996), екон. (2001) ун-ти. Від 1986 працює у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т»: від 2009 – зав. каф. історії. Досліджує історію становлення та роз­витку ЗМІ України новіт. періоду.

Пр.: Друковані засоби масової кому­нікації України (1986–2000 рр.): історія становлення, тенденції розвитку. К., 2001; Становлення і функціонування національного інформаційного простору України (90-ті рр. ХХ ст.) у світлі вітчизняних досліджень // Історіогр. дослідж. в Україні. К., 2002. Вип. 11; До питання про становлення інформа­ційної присутності України за кордоном (кінець 80-х – перша половина 90-х рр. ХХ ст.) // Наук. вісн. Дипломат. ака­де­мії України. 2004. № 8; Наукові збірки Київського індустріального інституту 1930-х років: аналіз змісту, структура // Сторінки історії: Зб. наук. пр. К., 2009. Вип. 29.

С. М. Ховрич


Покликання на статтю