Бандрівський Дмитро Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Бандрівський Дмитро Григорович

БАНДРІ́ВСЬКИЙ Дмитро Григорович (23. 12. 1897, с. Городище, нині Самбір. р-ну Львів. обл. – 02. 07. 1983, Львів) – письменник, мовознавець. Канд. філол. н. (1956), д-р філософії (1931). Чл. СПУ (1950). Закін. польс. класичну г-зію в м. Самбір (1917), філос. ф-т Віден. (1926) та філол. ф-т Львів. (1931) ун-тів. Працював учителем. Від 1940 – у Львів. філії Ін-ту сусп. наук АН УРСР: м. н. с., н. с., ст. н. с. відділу мовознавства. Від 20-х рр. виступав у львів. пресі зі статтями, фейлетонами, оповіданнями. Досліджував мову творів І. Вишенського. Автор статей з укр. діалектології, літ-ри, фольклору та етнографії. Перша збірка віршів «На ясний шлях» (у 2-х ч., Л., 1922–23). У рад. час у повістях «Це було недавно» (Л., 1951), «Записки незнайомого» (К., 1966), «Крізь призму літ» (Л., 1969) з позицій соцреалізму змальовував життя галиц. інтелігенції. Повість «Під синіми горами» (1955; опубл. – Л., 1977), зб. новел «В краю орлів» (Л., 1967) та ін. присвячені життю й творчості І. Франка, О. Кобилянської, В. Стефаника, М. Павлика та ін. письменників. Досліджував проблеми укр.-польс. мовних зв’язків, укр. діалектологію; 1945–52 працював над укладанням польс.-укр. словника та діалектол. атласу України.

Тв.: Світло і тіні. Л., 1983.

Пр.: Говірки Підбузького району Львівської області. К., 1960; Фонетичні особливості бойківських говірок Боринського і Турківського районів Дрогобицької області // Дослідження і матеріали з укр. мови. Т. 1. К., 1958; Деякі морфологічні особливості говірок Турківського району Львівської області // Там само. Т. 2. К., 1959; Фонетичні особливості Дрогобицького району Львівської області // Там само. Т. 3. К., 1960; Матеріали до діалектного словника Бориславського і суміжних районів Львівської області // Там само. Т. 4. К., 1961.

Літ.: Пінчук С. Сторінки минулого // Жовтень. 1952. № 7; Дорошенко О. Доля митця // Там само. 1967. № 12.

М. Г. Железняк

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
М. Г. Железняк . Бандрівський Дмитро Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=40255 (дата звернення: 26.07.2021)