Колесник Віктор Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Колесник Віктор Федорович

КОЛЕ́СНИК Віктор Федорович (09. 08. 1950, с. Озеряни Варвин. р-ну Черніг. обл.) – історик. Д-р істор. н. (1991), проф. (1994), чл.-кор. НАНУ (2009). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2009). Закін. Київ. ун-т (1974), де й працює від 1977: від 2001 – зав. каф. давньої та нової історії України, від 2003 – декан істор. ф-ту. Наук. дослідження: соц.-екон. історія України 1920–30-х рр., укр. нац. рух 18–20 ст., історіографія історії України.

Пр.: Шляхом національного відродження: національне питання в програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини. 1900–1907. 1988 (спів­авт.); Український рух в Австро-Угорщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). 1998; Новітня історія України (1900–2000). 2000 (спів­авт.); Російська демо­кратична інтелігенція та українське на­ціональне відродження (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття). 2002; Політичні партії та суспільно-політичні рухи в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття: Навч. посіб. 2007 (спів­авт.); Україна в 1920–1930-ті роки: Навч. посіб. 2010 (спів­авт.); усі – Київ.

Літ.: Казьмирчук Г. Д. Колесник Вік­тор Федорович // Істор. ф-т Київ. ун-ту: минуле й сьогодення (1834–2004 рр.). 2004; Коцур А. П. На службі науці і людям // Часопис укр. історії. Вип. 18. 2010 (обидві – Київ).

А. М. Пижик

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
А. М. Пижик . Колесник Віктор Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4034 (дата звернення: 27.09.2021)