Комарів — Енциклопедія Сучасної України

Комарів

КОМАРІ́В – курганний могильник доби пізньої бронзи. Датований 16–15 ст. до н. е. Розташ. побл. с. Ко­­марів Галиц. р-ну Івано-Фр. обл. Уперше про нього згадує Т. Зімієцький (1887), досліджували Т. Сулімірський і Т. Грабовський (1934–36). Складався із понад 70-ти курганів (розкопано 64), 26 з них належать до комарівсь­кої культури, для якої К. є епо­­німом. Насипи округлої форми, діаметр – 14–20 м, вис. – 0,4–0,8 м. Поховання з трупопокладеннями та трупоспаленнями. Серед знахідок – кераміка, кре­м'яні знаряддя, бронз. і золоті прикраси, бронз. ніж.

Літ.: I. Swiesznikow. Kultura komarow­ska // Archeologia Polski. T. 12, z. 1. War­szawa, 1967; Березанська С. С. Кома­рівська культура // Археологія УРСР. Т. 1. К., 1971; Археологічні пам'ятки При­­карпаття і Волині доби бронзи та раннього заліза. К., 1982; Давня історія України. Т. 1. К., 1997.

Л. Г. Мацкевий


Покликання на статтю