Адміністративно-територіальна одиниця — Енциклопедія Сучасної України

Адміністративно-територіальна одиниця

АДМІНІСТРАТИ́ВНО-ТЕРИТОРІА́ЛЬНА ОДИНИ́ЦЯ – частина єдиної території країни, що є просторовою основою для організації та діяльності місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування. За геогр. ознаками А.-т. о. України поділяються на насел. пункти і регіони. Насел. пункт – одиниця комплексно заселеної тер. України, що склалася внаслідок госп. та ін. сусп. діяльності, має сталий склад насел., власну назву та зареєстрована в передбаченому законом порядку. Насел. пункти поділяються на сільс. і міські. До перших належать села і с-ща, до других – міста й смт. Розрізняють міста заг.-держ. (Київ і Севастополь), респ. (в АР Крим), обл. і рай. значення. Не кожний насел. пункт є самост. А.-т. о. Сільради і сільс. округи нерідко складаються з кількох насел. пунктів, що перебувають під юрисдикцією єдиної для них територ. громади та органів місц. самоврядування, які та громада обрала. Великі міста поділяються на певні р-ни. Насел. пункти, що здійснюють функції адм. управління щодо ін. поселень, розміщених на території спільної одиниці адм. поділу (краю, області, району, села тощо) називаються адм. центрами. Демогр. і соц. структура, характер зайнятості насел., транспортна система, склад будинків, споруд цих насел. пунктів визначаються їхніми функціями адм. центрів. До регіонів належать: АР Крим, обл., р-ни. АР Крим – склад. частина України. Відповідно до Конституції України їй надано право на автономію. Область – великий регіон, що характеризується певною цілісністю і самодостатністю екон. та соц. розвитку, а також місц. особливостями й традиціями. Згідно з Конституцією до складу України входять 24 обл. До обл. входять р-ни, міста обл. значення, міста рай. значення, смт, міські ради обл. значення, ради рай. значення. Район – невеликий регіон з агропром. характером економіки, транспорт., інформ. та ін. соц. інфраструктурою, спрямованою на забезпечення зв'язку між сільс. й міськ. насел. пунктами, що входять до нього як самост. територіальні одиниці.

М. І. Корнієнко


Покликання на статтю