Адміністрація — Енциклопедія Сучасної України

Адміністрація

АДМІНІСТРА́ЦІЯ (лат. administratio – керування, управління) – організаційні утворення, які призначені виконувати керівні, управлінські функції у різних сферах суспільного життя. Термін «А.» вживається в Україні у кількох аспектах. У словосполученні «державна А.» іноді використовується для визначення всієї системи органів виконав. влади (апарат державного управління). Зокрема розрізняють центр. А. – Кабінет Міністрів, мін-ва та ін. центр. органи та місцеву А. – місц. органи виконав. влади. Називають також конкрет. органи виконав. влади адм.-територ. одиниць. За Конституцією України виконавчу владу в обл. і р-нах, Києві та Севастополі здійснюють відповідні місцеві державні адміністрації. Із запровадженням в Україні поста Президента створено робочий апарат глави держави – Адміністрація Президента України. Термін «А.» використано в найменуваннях окремих центр. та ін. органів виконав. влади, напр.: Державна податкова адміністрація. А. – найпоширеніша назва органу упр. підпр-вом, установою, орг-цією. У цьому значенні А. виконує певні владні повноваження лише в межах конкрет. підпр-ва, установи, орг-ції. До складу А. входять, крім керівника, його заступники, а також керівники провід. структур. підрозділів підпр-ва, установи, орг-ції. Поширеним є також термін «адм.-управлін. персонал», який охоплює ширше коло працівників – керівників, спеціалістів, тех. виконавців, зайнятих не виробничою, а управлін. або організац.-госп. працею на підпр-вах, в установі, орг-ції.

Літ.: Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні. К., 1995; Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні. К., 1997; Державне управління: теорія і практика. К., 1998; Гаєвський Б. А., Рибалко В. А. Культура державного управління: організаційний аспект. К., 1998; Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні. К., 1999; Озірська С. М., Полянський Ю. Д. Система державної служби європейських країн. К., 1999; Сучасні проблеми державного управління: дослідження, технології, методики. К., 1999; Француз А. И. Пути повышения эффективности управления сложными административными системами. Лг., 1999.

В. Б. Авер’янов

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
В. Б. Авер’янов . Адміністрація // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=42679 (дата звернення: 18.10.2021)