Азербайджанці — Енциклопедія Сучасної України

Азербайджанці

АЗЕРБАЙДЖА́НЦІ (самоназва: Azәrbaycanlilar) – нащадки стародавніх етносів, які мешкали на території сучасних Азербайджану та Ірану. Нині проживають також в Афганістані, Іраці, Туреччині, Німеччині, Австрії, Франції, США, Росії та ін. країнах. У світі налічується бл. 17 млн А. В Україні, за даними перепису 1989, А. налічувалося 36,9 тис. осіб, з яких 29,2 тис. (79 %) проживали у містах. Найбільше А. у Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Сімферополі, Львові. Більшість А. України (26,7 тис.) рідною вважають мову своєї національності, а 9 тис. – російську. Проте тільки 1,8 тис. (4,8 %) вільно володіли азерб. мовою; рос. – 21 тис. Укр. мовою вільно володіли 2,3 тис. осіб (6,2 %). Нині у 15-ти обл. України діють нац.-культурні т-ва А. У 8-ми обл. відкрито недільні школи з вивченням азерб. мови і літ-ри. Від 1984 діє Всеукр. громад. ор-ція – Азербайджанців України конгрес. Від 1998 у Києві двічі на місяць азерб. та укр. мовами виходить г. «Голос Азербайджану».

Літ.: Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. К., 1993; Етнічні меншини в Україні: Етніч. довід. К., 1996; Київ: Національно-культурні товариства та земляцтва: Довід. К., 2000.

О. Я. Найман


Покликання на статтю