Комісаренко Сергій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Комісаренко Сергій Васильович

КОМІСА́РЕНКО Сергій Васильович (09. 07. 1943, м. Уфа, Башкортостан, РФ) – біохімік, лікар-імунолог, дипломат. Син Василя, брат Ігоря Комісаренків. Д-р біол. н. (1989), проф. (1990), акад. НАНУ (1991) та НАМНУ (1993). Надзвич. і Пов­новаж. Посол України (1992). Засл. діяч н. і т. України (2008). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1979). Премія ім. О. Палладіна НАНУ (2003). Ордени «За заслу­ги» 3-го (1996) та 2-го (1998), князя Ярослава Мудрого 5-го (2005) ступ., Свободи (2018). Закін. Київ. мед. ін-т (1966). Працює від 1969 в Ін-ті біохімії НАНУ (Київ): від 1975 – зав. лаб. імунохімії, від 1982 – відділу молекуляр. імунології, 1988–92 та від 1998 – дир. Заст. голови РМ України, Прем'єр-міністра України з гуманітар. питань (1990–92). Над­звич. і Повноваж. Посол України у Великій Британії (1992–98) та Ірландії (1995–98). Акад.-секр. Відділ. біохімії, фізіології і молекуляр. біології НАНУ (від 2004). Гол. ред. «Українського біохімічного журналу» (1989–92, від 1998), ж. «Біотехнологія» (від 2005). Президент Укр. біохім. т-ва (від 1999). Перший заст. голови Укр. ради миру (від 1999). У 1995 відіграв вирішал. роль у передачі Україні британ. антаркт. станції «Фарадей» (нині «Академік Вернадський»). Наук. дослідж. у галузі біохімії імунітету. Вивчає молекулярні механізми активації лімфоцитів, здій­снює імунохім. аналіз білків, пеп­тидів і клітин. антигенів. Під його кер-вом проведено дослідж. імунітету ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та обґрунтовано вплив малих доз радіації на систему природ. імунітету; опи­­сано біол. дію фосфорорган. комплексонів-бісфосфонатів та протипухлинну й імуномодулюючу активність метиленбіс­фос­фонової кислоти; розроб­лено методи дослідж. білків і пептидів крові та антигенів лімфоцитів за допомогою моноклонал. антитіл; створ. низку імунодіагностикумів для виявлення туберкульозу, дифтерії та для моніторингу стану системи зсідання крові. 2013 у Києві видано кн. «Біохімія і біотехнологія – сучасній медицині», присвяч. 70-річному ювілею К.

Пр.: Радиация и иммунитет человека: Влияние малых доз излучения, возникших в результате аварии на ЧАЭС, на клетки кроветворной и иммунной систем человека. К., 1994; Functional role of Bb-chain N-terminal fragment in the fibrin polymerization process // FEBS Journal. 2007. Vol. 274, № 17; A neo­antigenic determinant in coiled coil re­­gion of human fibrin β-chain // Thrombo­sis Research. 2009. Vol. 123; Рекомбінантний химерний протеїн MPB63-MPB83 – перспективний антиген для діагностики туберкульозу // Біотехнологія. 2010. Т. 3, № 5; Calix[4]arene methylenebisphosphonic acids as inhi­bitors of fibrin polymerization // FEBS Journal. 2011. Vol. 278, № 8 (усі – спів­авт.).

В. М. Данилова


Покликання на статтю