Акт проголошення незалежності України — Енциклопедія Сучасної України

Акт проголошення незалежності України

АКТ ПРОГОЛО́ШЕННЯ НЕЗАЛЕ́ЖНОСТІ УКРАЇ́НИ – політико-правовий документ, який ухвалила Верховна Рада УРСР 24 серпня 1991. Цей істор. документ став відповіддю на заколот консервативних реваншистсько-імпер. сил у вищому кер-ві КПРС (події 19–21 серпня 1991 в Москві), що засвідчив нездатність держ. системи СРСР забезпечити еволюц. перетворення централізованої унітар. держави (формально-юридично: союзної федерації) у конфедерацію (безпосеред. приводом для заколоту і створення «ГКЧП» була перспектива підписання урядами республік нового союз. договору, що істотно послаблював роль імпер. центру). Акт проголошення незалежності України став дальшим розвитком Декларації про державний суверенітет України і наслідком мирної нац.-демократ. революції в Україні. ВР УРСР виходила із права на самовизначення народів, передбач. Статутом ООН та ін. міжнар.-правовими документами. Акт продовжив тисячолітню традицію державотворення в Україні, проголосивши незалежність України та створення суверенної Укр. держави. З прийняттям його на тер. України чинними стали лише Конституція України і закони України. Проголошення держ. незалежності України стало першим рішучим кроком до демонтажу партійно-тоталітар. системи і створення юрид. засад демократ. держави, логіч. підсумком багатовік. боротьби укр. народу за свободу і незалежність, за відродження Укр. держави. ВР України, проголосивши Україну незалежною державою, визнала за необхідне провести в грудні 1991 всеукр. референдум на підтвердження Акта незалежності. У зв'язку з Постановою про проведення всеукраїнського референдуму, ВР України в жовтні 1991 прийняла Звернення до народу України, в якому визначила істор. роль Акта про незалежність. Як вказувалось у зверненні, прийняття Акта – об'єктивна потреба сусп.-політ. розвитку України. Водночас це було вираженням права і волі народу побудувати в Україні сучасну правову державу. Народ України, схваливши на референдумі 1 грудня 1991 Акт, надав цьому праву та волі реальності й незворотності. 24 серпня оголошено нац. святом – Днем незалежності України. (Див. Державна незалежність України).

Літ.: Акт проголошення незалежності України Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року // Рад. право. 1991. № 9; Субтельний О. Розпад імперії та утворення національних держав: випадок України // Сучасність. 1994. № 12; Юхновський І. Р. Україна – незалежна держава: Виступи, аналіт. статті. Л., 1994; Грабовський С. Від колонії до незалежної держави: початок шляху // РД. 1996. № 1; Незалежна Україна: історичні витоки та перспективи: Мат. наук.-практ. конф., 22 серп. 1996 р. К., 1997; Пушик С. Великдень нашої держави // Березіль. 1997. № 7, 8.

І. Б. Усенко


Покликання на статтю