Acta Hungarica — Енциклопедія Сучасної України

Acta Hungarica

«АCTA HUNGARICA» – наукові записки з гунґарології. Щорічник – орган Гунґарології центру, виходить від 1990 в Ужгороді. Статті друкуються укр., рос., угор., англ., нім. та франц. мовами. «А. Н.» висвітлює проблеми укр.-угор. міжмовних контактів, містить рецензії, фольклор., діалектол. та бібліогр. матеріали.

П. М. Лизанець

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
П. М. Лизанець . Acta Hungarica // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=43526 (дата звернення: 25.10.2021)