Комплексних транспортних систем Інститут — Енциклопедія Сучасної України

Комплексних транспортних систем Інститут

КО́МПЛЕКСНИХ ТРА́НСПОРТНИХ СИСТЕ́М Інститут – науково-дослідна установа з вивчення та розвитку транспортної системи Украї­ни. Засн. 1978 у Києві як Укр. філія НДІ комплекс. транс­порт. проблем при Держплані СРСР. Від 1991 – у підпорядкуванні Мін-ва економіки України; від 1993 – орендне, від 1996 – приватне підпр-во з колектив. фор­мою власності. Осн. напрями діяльності: формування держ. політики у галузі транс­порту, напрямів розвитку; розроблення концепцій, прогнозів, комплекс. держ. і цільових програм з розвитку транс­порт. систем; наук. обґрунтування тех. інвестиц. політики на транс­порті; впро­вадження досягнень НТП з урахуванням екон. ефективності; до­слідж. стану використання енер­гет. ресурсів та екол. проблем з урахуванням світ. досвіду тощо. Видає зб. наук. пр. «Транспорт­ный комплекс Украины: эконо­мика, организация, развитие» (від 1994). Кількість працівників (2012) – понад 20 осіб. Кер. – І. Корнійчук

К. Л. Масленников

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
К. Л. Масленников . Комплексних транспортних систем Інститут // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4382 (дата звернення: 25.10.2021)