Композиторів Українських Національна ліга — Енциклопедія Сучасної України

Композиторів Українських Національна ліга

КОМПОЗИ́ТОРІВ УКРАЇ́НСЬКИХ Національна ліга Засн. 1992 у Києві як громад. профес.-мист. об'єднання діячів муз. культури України. Гол. завдання – всебіч. розвиток муз. мист-ва та профес. муз. творчості як засобу вираження духов. дії укр. народу у справі його культур. зростання. Серед фундаторів – композитори: Г. Майборода, П. Петров-Омель­­чук, М. Полоз, М. Дремлюга, В. Ки­­рейко, М. Каландьонок, М. Попенко, Б. Климчук, М. Де­­м'янюк, В. Павліковський, М. Сте­­фанишин, Б. Синчалов, М. Волин­­ський, М. Свидюк; музикознавці: С. Лісецький, В. Капрелов, Н. Брояко. Напрями діяльності: видання муз. творів переважно укр. композиторів; наук. праць музикознавців; створення нових зразків муз. мист-ва академ. жанрів (опера, ораторія, симфо­­нія, камерно-інструм. музика); просвітн. робота із розвитку сис­­теми муз. критики. Ліга обстоює концепцію культури щодо стосунків держави і твор. спілки, ролі, позиції і становища митця у сусп-ві. Має регіон. представ­­ництва у Харкові, Кіровограді, Одесі, Сумах, Тернополі, Луцьку, Львові, Івано-Франківську, Уж­­городі.

В. С. Лісецький

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. С. Лісецький . Композиторів Українських Національна ліга // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4384 (дата звернення: 21.10.2021)