Комп’ютер у школі та сім’ї — Енциклопедія Сучасної України

Комп’ютер у школі та сім’ї

«КОМП'Ю́ТЕР У ШКО́ЛІ ТА СІМ'Ї́» – науково-методичний журнал. Виходить від 1998 у Києві укр. мовою 8 разів на рік. Засн.: редакція, ін-ти педагогіки та інформ. технологій і засобів навч. НАПНУ. Наклад 450 прим. Тема­­тика: висвітлення змісту та методики викладання інформатики у школі, використання інформ.-комунікац. технологій у навч.-ви­­хов. процесі та сім'ї. Гол. ред. – В. Руденко (від 1998).

В. В. Лапінський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. В. Лапінський . Комп’ютер у школі та сім’ї // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4389 (дата звернення: 22.10.2021)