Комп’ютерні засоби, мережі та системи — Енциклопедія Сучасної України

Комп’ютерні засоби, мережі та системи

«КОМП’Ю́ТЕРНІ ЗА́СОБИ, МЕРЕ́ЖІ ТА СИСТЕ́МИ» – збірник наукових праць. Засн. 2002 Ін-том кібернетики НАНУ (Київ). Виходить щорічно, матеріали публікує укр. та рос. мо­­вами. Наклад 100 прим. Висвітлює питання розвитку техноло-гій побудови інформ.-обчислюв. та комп’ютер. систем, інформ. мереж, їх матем. забезпечення. Відп. ред. – О. Палагін.

Л. В. Тесленко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Л. В. Тесленко . Комп’ютерні засоби, мережі та системи // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4397 (дата звернення: 29.09.2021)