Компьютерная математика — Енциклопедія Сучасної України

Компьютерная математика

«КОМПЬЮ́ТЕРНАЯ МАТЕМА́ТИКА» – збірник наукових праць. Видає від 2000 Ін-т кібернетики НАНУ (Київ) двічі на рік. Матеріали публікує укр. та рос. мовами. Наклад 100 прим. Розповсюджується в Україні. Висвітлює дослідж. у галузях приклад. математики, комп'ютер. технологій та чисел. аналізу. Відп. ред. – І. Сергієнко.

В. І. Миронцева


Покликання на статтю