Компьютерная математика — Енциклопедія Сучасної України

Компьютерная математика

«КОМПЬЮ́ТЕРНАЯ МАТЕМА́ТИКА» – збірник наукових праць. Видає від 2000 Ін-т кібернетики НАНУ (Київ) двічі на рік. Матеріали публікує укр. та рос. мовами. Наклад 100 прим. Розповсюджується в Україні. Висвітлює дослідж. у галузях приклад. математики, комп’ютер. технологій та чисел. аналізу. Відп. ред. – І. Сергієнко.

В. І. Миронцева

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. І. Миронцева . Компьютерная математика // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4400 (дата звернення: 29.09.2021)