Комп’ютинг — Енциклопедія Сучасної України

Комп’ютинг

«КОМП’Ю́ТИНГ» – міжнародний науковий журнал. Видає від 2002 двічі на рік НДІ інтелект. комп’ютер. систем Терноп. екон. ун-ту. Наклад 300 прим. Статті публікують укр., рос. та англ. мовами. Гол. тематика: алгоритми і структури даних; біоінформатика; кластерні та паралел. обчислення, програмні засоби й середовище; обчислюв. інтелект; комп’ютер­не та імітац. моделювання; кібернет. безпека і захист від тероризму; обмін даними й орг-ція мереж; видобування даних, ба­зи знань та онтології; цифр. оброблення сигналів і зображень; розподілені системи й дистанц. керування; високопродуктивні обчислення та GRID; інтелект. і робототех. системи; стандарти­зація комп’ютер. систем; безпровідні системи. Гол. ред. – А. Саченко.

П. З. Гуцал

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
П. З. Гуцал . Комп’ютинг // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4401 (дата звернення: 17.10.2021)