Комуна імені Ф. Дзержинського — Енциклопедія Сучасної України

Комуна імені Ф. Дзержинського

КОМУ́НА І́МЕНІ Ф. ДЗЕРЖИ́НСЬКОГО – виховний і навчально-виробничий заклад. Засн. 1927 у с-щі Новий Харків побл. Харкова, первісно утримувалася на добровіл. відрахування із зарплати чекістів УСРР. У комуні проживали, навч. і працювали як неповнолітні правопорушники і без­­притульні (див. Безпритульність), так і діти із повних родин. Основу колективу склали колишні вихованці Колонії імені Максима Горького та пед. колектив на чолі з А. Макаренком. У вихов. процесі поєднано навч. і вироб. працю – щодня комунари по 4 год. навчалися і працювали. Завдяки цьому, а також продуманим традиціям і ритуалам ви­­роблялися навички колектив. господарювання (різновікові за­­гони, ради ком-рів), реалізовувалась нова система екон. відносин (госпрозрахунок), розви­­валися принципи труд. моралі. Від часу створення у комуні діяла неповна середня школа, від 1930 – робітн. ф-т Харків. маш.-буд. з-ду, від 1934 – повна середня школа та підготовчі курси для вступу на робітн. ф-т. 1932 напівкустарні майстерні перетворено у з-д електроінструмен­­тів, який виготовляв перші у СРСР електродрелі «ФД-1», згодом від­крито з-д плівкових фотоапаратів (перша серія фотоапаратів «ФЭД» випущена 1933). Працю­­вали різноманітні гуртки, клуби, театр, кінотеатр, б-ка, у період літніх канікул організовували ту­­рист. походи, проводили вистав­­ки. Створенню і діяльності комуни присвяч. книги А. Макарен­­ка «Марш 30 года» (1930) та «Флаги на башнях» (1938), у яких, як і в «Педагогической поэме» (1934), автор узагальнив реалізов. на практиці досвід масового перевиховання неповноліт. пра­­вопорушників і описав створену ним ефективну систему соц.-пед. роботи з безпритульними. У 2-й пол. 1930-х рр. комуну пе­­редано у структуру дит. ви­­прав­­но-труд. закладів НКВС.

Літ.: Тер-Гевондян А. Г. Детский про­­изводительный труд в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского. Москва, 1952; Гриценко Л. И. А. С. Макаренко: педагогика трудного детства. Волгоград, 2003; Воспитание гражданина в педагогике А. С. Макаренко. Ч. 1–2. Москва, 2006.

Р. В. Пилипчук


Покликання на статтю