Комунар — Енциклопедія Сучасної України

Комунар

«КОМУНА́Р» – державне науково-виробниче підприємство радіоелектронної промисловості. Історія «К.» розпочинається 1927, коли у Харкові було створ. дит. труд. Комуну ім. Ф. Дзержинського під кер-вом відомого педагога А. Ма­каренка. У наступні роки облад­нано майстерні, а 1930 запрацю­вали перші вироб. цехи. 1932 розпочато вироб-во електроінструментів, а 1934 – першого у СРСР фотоапарата «ФЕД». Під час 2-ї світ. війни підпр-во евакуйовано, виготовляло продукцію для фронту, зокрема паливні насоси для авіац. двигунів і далекомірів. Після повернення у Харків та відновлення вироб-ва (1944–50) «К.» випускав електроінструменти. Від 1952 спеціалізується на розробленні та виготовленні борт. і назем. апаратури систем керування ракет-носіїв («Союз», «Протон», «Зеніт») оборон. та косміч. призначення, а також апаратури сис­тем керування для косміч. апара­тів; водночас (від 1954) підпр-во випускало товари нар. вжитку – радіоприймачі («Зірка», «Донець», «Харків»), телевізори («Бе­різка»; до 1969 їх виготовлено 1 млн од., а 1975 розпочато ви­пуск із кольор. зображенням) тощо. 1964 впроваджено у вироб-во борт. систему керування для ракети-носія «Протон» (від 1967 за її допомогою виведено понад 200 косміч. апа­­ратів, серед них відомі орбітал. станції «Салют», «Мир», «Альфа»), а також її наземно-перевір. пуск. комплекс. Борт. прилади, створ. на підпр-ві, використовували на різних рад. супутниках, зокрема під час біол. дослідж. («Біон»), технол. експериментів з отримання в умовах невагомості над­твердих матеріалів («Фотон»), дослідж. природ. ресурсів Зем­лі («Ресурс», «Природа»). За до­­помогою назем. випробув. ком­­плексу «Кипарис», створ. фахів­цями «К.», здійснено запуск ко­­рабля багатораз. використання «Буран», проведено випробуван­ня низки косміч. апаратів («Аракс», «Геліос», «Купон», «Меридіан» тощо). Від 1986 підпр-во серійно випускає борт. апаратуру сис­теми керування косміч. носія «Зеніт»; 1995 розпочато вироб-во різних приладів та систем для літаків серії «Ан» (прилади керування проти­обліднювал. сис­темами, системи кондиціонування повітря та пристрої для обігріву скла у літаках тощо); від 1997 бере участь у виготовленні системи керування ракети «Зеніт-3SL», яку використовують у рамках міжнар. проектів «Морський старт», «Альфа» та «Глобалстар». Від 1999 випускає електрообладнання, замки, інформ. табло, апаратуру радіо­зв’язку та освітлення у вагонах для «Укр­залізниці» та метрополітену, прилади систем керування літаків та електрозв’язку, а також рентґеноінтроскоп. сис­теми митного контролю багажу, лічильники електроенергії і води тощо. У складі «К.» діють СКБ «Полісвіт» (виконує осн. н.-д. та конструктор. роботи у галузі ракетно-косміч. техніки і нар. госп-ва), Харків. з-д електро­апаратури (розроблення та виготовлення приладів для бронетанк. техніки), Богодухів. елек­тромех. з-д (Харків. обл.; вироб-во продукції залізнич. тематики) та ін. допоміжні госп-ва. У структурі – штампувал., ливарне, галь­ваномех., лакофарб., механо­об­робне, інструм., складально-монтажне вироб-ва. Серед відомих конструкторів та науковців – А. Андрущенко, О. Асмолов, В. Куликов, В. Свищ, М. Сидоренко, В. Соколов, А. Сорокін. Співпрацює з Крюків. вагонобуд. з-дом (м. Кременчук Полтав. обл.), Пд. маш.-буд. з-дом (Дні­пропетровськ), АНТК ім. О. Антонова (Київ), щодо підготовки кадрів – із Нац. аерокосміч. ун-том «Харків. авіац. ін-т». Соц. сфера: оздоров. та культ.-осв. комплек­си, ДЮСШ зі стрільби з лука «Комунар», дит. оздоров. табір «Берізка». Кількість працівників (2012) – понад 4000 осіб. Ген. дир. – Л. Сабадош (від 2006).

І. М. Болдирев

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
І. М. Болдирев . Комунар // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4417 (дата звернення: 22.09.2021)