Комуніст України — Енциклопедія Сучасної України

Комуніст України

«КОМУНІ́СТ УКРАЇ́НИ» – журнал. Орган ЦК КПУ. Засн. 1924 як «Більшовик». Від 1926 – «Більшовик України», 1952–91 – «К. У.». Виходив у Харкові, від 1934 – у Києві щомісяця укр. та рос. мовами. Висвітлював актуал. питання марксист.-ленін. теорії, проблеми вдосконалення соціалізму, втілення у життя курсу партії на оновлення соціаліст.-екон. розвитку країни, здій­снення радикал. екон. реформи, вдосконалення політ. системи; інформував про міжнац. відносини; пропагував ідеї рад. патріотизму та соціаліст. інтернаціоналізму. Під рубрикою «Діалог з історією» опубліковано чи­­мало статей з історії України та КПУ. Значну увагу приділяли проб­лемам розвитку літ-ри та мист-ва. Серед авторів – П. Автомонов, М. Бажан, Ю. Бедзик, П. Загребельний, В. Канівець, В. Кондратенко, В. Коротич, Ю. Муш­кетик, Б. Олійник, Ю. Смо­лич, П. Тичина, О. Новицький, О. Опанасюк; друкувалися також ін. рад. письменники – Г. Аба­­шид­зе, В. Андріс, Т. Аскаров, П. Боцу, Є. Матузявічюс, С. Мауленов, Максим Танк. Літературознавчі та критичні статті публікували О. Білецький, В. Брюховецький, О. Глушко, І. Дзеверін, М. Жулин­ський, Ю. Лукін, В. Новиков.

О. В. Юркова

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. В. Юркова . Комуніст України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4426 (дата звернення: 21.10.2021)