Комуністичний університет ім. Артема — Енциклопедія Сучасної України

Комуністичний університет ім. Артема

КОМУНІСТИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. Артема – вищий навчальний заклад, що готував кадри для партійних, профспілкових і радянських органів. Засн. 1922 у Харкові на ба­­зі реорганіз. ВПШ ЦК КП(б)У в скла­­ді осн. і лектор. відділів, згодом відкрито журналіст. і підготов. відділи. Термін навч. – 3 р. Важливими умовами прийому були наявність стажу практич. роботи на вироб-ві, у парт. чи рад. апараті, а також партійність: за умовами 1922 – 1 р. стажу, 1926 – не менше 5-ти р. При Ун-ті діяли річні курси для керів. працівників. Від 1928 виходив ж. «Заочний комуністичний університет». Провідне місце у навч. програмах посідали історія рев. рухів у Росії, Україні, Польщі, краї­нах Заходу, історія сусп.-екон. формацій; рад. буд-во; політика комуніст. партії в галузі економіки; історія партії й нац. питання; історія профспілк. руху; істор. матеріалізм, основи марксизму-ленінізму. 1932 реорганіз. у Вищу комуніст. с.-г. школу.

Літ.: Комаренко Н. В. Установи історичної науки в Українській РСР (1917–­1937 рр.). 1973; Розвиток історичної науки на Україні за роки Радянської влади. 1973; Диброва С. С. У истоков историко-партийной науки на Украине. 1984 (усі – Київ).

Г. С. Брега


Покликання на статтю