Arche — Енциклопедія Сучасної України

Arche

«ARCHE» – білоруський незалежний інтелектуальний часопис. Заснував 1998 у Мінську А. Динько. Гол. ред. В. Булгаков. Журнал публікує статті із сучас. білорус. та зх.-європ. філософії, літ-ри, культурології, політології, соціології. Матеріали друкуються білорус. мовою кирилич. або лат. абетками за двома правописами («наркомовкою» і «тарашкевичевкою»), а також укр. та рос. мовами. Номери часопису укладаються за темат. принципом. Теми виданих чисел «A.»: порнографія, постмодернізм, 2-а світ. війна, жінки, патології сусп-ва, панславізм, думка і злочин. Журнал гуртує молоду генерацію білорус. інтелектуалів, зорієнтовану на зх. культурні цінності. Стиль «A.» – поєднання публіцист., «легкої» форми подачі матеріалу з наук. розглядом проблем. Особл. місце належить перекладам класич. творів сучас. зх.-європ. гуманітаристики та літ-ри, уведенню їх до білорус. культур. обігу. До складу ред. та кола постій. авторів журналу входять і українці Берестейщини. В «А.» публікуються автори з України: С. Грабовський, О. Забужко, М. Рябчук, М. Стріха. 1998 ред. заснувала недержав. гуманітар. фонд «А.», мета якого – розвиток гуманітар. досліджень у галузі філософії, культурології та літературознавства. Від 2000 виходить додаток до «A.» – «Скарына», що містить огляди літ-ри, рецензії та есеї.

В. Пономарьов

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
В. Пономарьов . Arche // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=44764 (дата звернення: 25.10.2021)