Археологічна періодизація — Енциклопедія Сучасної України

Археологічна періодизація

АРХЕОЛОГІ́ЧНА ПЕРІОДИЗА́ЦІЯ – розподіл минувшини людства на археологічні періоди за ознаками матеріальної культури, переважно – за матеріалами, з яких виготовлено знаряддя праці. Нині люд. історію поділяють на кам'яний вік – ниж. палеоліт (галькова культура, шель) – 2,6–1,2 млн рр. тому; серед. палеоліт (ашель, клектон, мустьє) – 100–40 тис. рр. тому; верх. палеоліт (перігьє, оріньяк, солютре) – 40–15 тис. рр. тому; мезоліт, або епіпалеоліт (мадлен, азіль) – 15–8 тис. рр. тому; неоліт (тарденуаз) – 8–5,5 тис. рр. тому; енеоліт (мідно-кам'яний вік) – 5,5–4,5 тис. рр. тому; бронз. вік – 4,5–3 тис. рр. тому; заліз. вік – від 1000 рр. до н. е. Подана періодизація є відображенням «системи трьох віків», яку виклав у 1 ст. до н. е. Лукрецій Кар у «Природі речей» (а ще раніше Гесіод у праці «Заняття і дні»). Упорядковуючи колекції Копенгаґен. музею, Х. Томсен розробив власну «систему трьох віків», в основу якої поклав матеріал.-речовий критерій. У працях еволюціоністів Д. Леббока і Г. Мортільє речовий критерій доповнено технологічним – у кам'яному віці з'явилися періоди палеоліту, мезоліту, неоліту. Теор. основою цієї А. п. виступала істор. геологія. Із розвитком етногр. науки з'явилася можливість трансформувати істор.-порівнял. метод на археол.-етнографічний. 1843 С. Нільсен на основі способів вироб-ва та засобів існування виділив чотири стадії розвитку людства: дикунство – час мислив.-збиральниц. та рибал. госп-ва; номадизм – період кочового скотарства; розвиток землеробства; цивілізація – характеризується появою держави, розподілом праці, карбуванням монет. Проблема А. п. пов'язана з проблемою періодизації як методу істор. досліджень. Розрізняють три рівні виділення критеріїв періодизації: філософський, методологічний, предметний. Хоч періодизація істор. розвитку первісності не допомагає вирішити питання систематизації і типологізації археол. джерел, але залишається однією з осн. проблем археології.

Літ.: Бунятян К. П. Про періодизацію історії первісного суспільства // Археологія. 1989. № 1; Генінг В. Ф. Соціальні формації первісності // Там само. 1989. № 4; Ніколова А. В. До співвідношення хронології та періодизації // Там само. 1990. № 3; Левченко В. М. Система «трьох віків» та практика археологічних досліджень. К., 1994; Смирнов С. В. Про пізнавальні можливості археологічної періодизації у побудові історичних реконструкцій // Археологія. 1999. № 3.

Н. О. Гаврилюк


Покликання на статтю