Кононов Стефан Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Кононов Стефан Петрович

КО́НОНОВ Стефан Петрович (12. 08. 1929, станиця Терновська, нині Краснодар. краю, РФ) – фахівець у галузі електротехніки. Д-р тех. н. (1973), проф. (1974). Закін. Ленінгр. військ.-повітр. інж. акаде­мію (нині С.-Пе­тербург, 1957). Перебував на військ. службі (1948–81); у 1982–88 – зав. каф. електро­обладнання літал. апаратів, 1988–97 – проф. каф. елек­­трифіков. систем і комплексів повітр. суден Київ міжнар. ун-ту цивіл. авіації. Від 1997 – на пенсії. Наук. дослідження: перспективні системи електроенергетики лі­­тал. апаратів, автоматизов. ком­плекси на базі ЕОМ для діагнос­тики тех. стану авіац. обладнання.

Пр.: Описание электросхем специ­аль­ных систем электро­снаб­жения. К., 1974; Перспективы развития средств диагностирования теплового состояния электрожгутов воз­душных судов // Совершенствование технол. процессов на заводах ГА: Сб. Москва, 1984; Влияние авиационных электроэнерге­тических систем на показатели безопасности полетов. Москва, 1984; Но­вые методы эксплуа­тации электро­обо­рудования воздушных судов. К., 1985.

Є. С. Сікорський


Покликання на статтю