Коноплянко Зеновій Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Коноплянко Зеновій Дмитрович

КОНОПЛЯ́НКО Зеновій Дмитрович (28. 09. 1945, м. Рогатин Станіслав., нині Івано-Фр. обл.) – фахівець у галузі кібернетики. Д-р тех. н. (2006). Закін. Львів. політех. ін-т (1968), де й працював 1970–76. У 1976–84 – у Фіз.-мех. ін-ті АН УРСР (Львів); 1984–85 – в об'єдн. «Якутськгеологія» (РФ); 1986–91 – у Львів. н.-д. радіотех. ін-ті: від 1988 – нач. сектору мікро­електроніки; 1991–96 – у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»: доц. каф. автомат. електрозв'язку, від 1995 – ст. н. с.; 1997–98 – доц. каф. програм. забезпечен­ня ЕОМ Харків. тех. ун-ту радіо­електроніки; від 2001 – у Львів. банків. ін-ті: від 2006 – проф. каф. комп'ютер. технологій. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії побудови та кодування високоефектив. обчислюв. k-знач­них структур із просторовим відображенням інформації. Запропонував методи синтезу над­­швидкодіючих універс. k-знач­них функціон. перетворювачів, пристроїв зовн. обміну, комутац. елементів та операц. пристроїв і структур.

Пр.: Надежность многозначных струк­тур. К., 1981; Основи теорії синтезу над­швидкодiючих структур мовних систем штучного інтелекту. К., 1997; Основи теорії багатозначних структур і кодування в системах штучного інтелекту. Х., 2003; Багатозначні структури та ко­­дування систем економічної кібернетики. Л., 2004 (усі – спів­авт.).

С. М. Козьменко


Покликання на статтю