Конощенко Андрій — Енциклопедія Сучасної України

Конощенко Андрій

КОНО́ЩЕНКО Андрій (справж. – Грабенко Ан­дрій Михайлович; 13(25). 10. 1857, с. Обознівка, нині Кіровогр. р-ну Кіровогр. обл. – 30. 06. 1932, Херсон) – громадсько-політичний діяч, фольклорист. Закін. Єлисаветгр. земське реал. уч-ще (нині Кіровоград, 1877), навч. у С.-Пе­тербур. гірн. ін-ті (1877–79). Працював земським учителем у Єлисаветгр. пов. (1880–84); пом. статистика (1884–87), діловодом (1889–90), секр. (1890–1904, 1906–17) Херсон. губерн. земської управи; обирався гласним Херсон. міської думи (1897–1912, 1917–19). Ред. «Сборника Херсонского земства» (1904–06). На поч. 20 ст. – лідер укр. громади в Херсоні, чл. Рос. конституц.-демократ. партії, Укр. демократ. партії, ТУПу. 1917 – дир. відділу місц. самоврядуван­ня при Ген. секретарстві внутр. справ УЦР (Київ). Розробив доклад. план орг-ції земського та міського самоврядування в Украї­ні. Через політ. нестабільність повернувся до Херсона. 1918–20 – чл., голова Херсон. губерн. нар. управи. На поч. 1920-х рр. – у кооп. і фінанс. установах Херсона, був головою Херсон. т-ва рахівників. Сприяв українізації апарату Херсон. губерн. земства, розгортанню укр. культурно-просвітн. роботи в регіоні. Від 1924 – на пенсії. Чл. Етногр. комісії ВУАН (від 1927). Восени 1929 проходив свідком у сфабриков. справі місц. філії СВУ. Підтримував дружні зв'яз­ки з М. Лисенком, О. Русовим, Дніпровою Чайкою, М. Чернявським, Є. Чикаленком, С. Єфре­мовим та ін. Під впливом М. Ли­­сенка у 2-й пол. 1870-х рр. захопився фольклористикою. На Київщині, Полтавщині, Херсонщині записав понад 400 укр. нар. пісень, частина з яких уві­йшла до зб. «Українські пісні» (О., 1900; 1902) та «Українські пісні з нотами» (К., 1906). Не­опубл. записи зберігаються у фондах ІМФЕ НАНУ. Автор низки істор., статист. праць, зокрема «До історії земської школи на Херсонщині» (К., 1908). Актив. діяч Херсон. т-ва любителів витончених мист-в, один з організаторів та учасників його худож. виставок у Херсоні (1909–15). Чл. Херсон. відділ. РМТ (від 1908). У Херсоні 2011 йому вста­новлено мемор. дошку.

Літ.: Чернявський М. Конощенко Ан­­дрій (Андрій Михайлович Грабенко) // Музика. 1925. № 3; Правдюк О. А. Українська музична фольклористика. К., 1978; Макієнко О. А. А. М. Грабенко і розвиток земського самоврядування в Херсонській губернії (кінець ХІХ – по­­чаток ХХ ст.) // Пд. архів. Істор. науки: Зб. наук. пр. Хн., 2004. Вип. 15; Його ж. Андрій Михайлович Грабенко: віхи громад.-політ. діяльності // Константи: Альм. соц. дослідж. Хн., 2007. № 1(13).

О. А. Макієнко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. А. Макієнко . Конощенко Андрій // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4543 (дата звернення: 21.10.2021)