Компан Олена Станіславівна — Енциклопедія Сучасної України

Компан Олена Станіславівна

КО́МПАН Олена Станіславівна (06(19). 03. 1916, с-ще Єнакієве Бахмут. пов. Катеринослав. губ., нині місто До­нец. обл. – 17. 07. 1986, Київ) – історик. Дружина І. Сенченка. Д-р істор. н. (1964). Навч. у Ін-ті іноз. мов (1933–34) і Польс. пед. ін-ті (1934–35; обидва – Київ), закін. Київ. ун-т (1940). Працювала у Чернів. крає­знав. музеї (1940–41); зав. відділу історії 19 ст. Держ. респ. істор. музею УРСР (1944–47); від 1947 – у Ін-ті історії АН УРСР (обидва – Київ): від 1956 – ст. н. с. Брала активну участь у діяльності Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури (очолювала секцію до­соціаліст. формацій) і русі шістдесятників. 1972 звільнена з ро­­боти (формально – за скорочен­ням штатів). Досліджувала історію пізнього середньовіччя та ранньомодерн. часів, зокрема укр. міст і міщанства 17 – поч. 18 ст. (робила спроби вивчати укр. середньовіччя у заг.-європ. контексті).

Пр.: Вплив визвольної вій­ни українського народу на розвиток антифеодального руху в Польщі. 1954; Участь міського населення у визвольній вій­ні українського народу 1648–1654. 1954; Міста України в другій половині XVII ст. 1963; Єдність світового історичного процесу. 1966; Проблеми українського середньовіччя // Середні віки на Україні. 1971. Вип. 1 (усі – Київ).

Літ.: Брайчевський М. Розум у пустелі бездуховності // Старожитності. 1993. № 3/4; Ясь О. В. Історичні погляди Олени Компан (До 90-річчя від дня народж.) // УІЖ. 2006. № 4; Історик Олена Компан: Матеріали до біографії. К., 2007; Ясь О. В. Олена Компан – дослідниця ранньомодерного українського міста // Українки в історії. Нові сторінки. К., 2010.

О. В. Ясь

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю