Кон Фелікс Якович — Енциклопедія Сучасної України

Кон Фелікс Якович

КОН Фелікс Якович (18(30). 05. 1864, Варшава – 28. 07. 1941, Мос­ква) – партійний і радянський діяч. Бать­­ко О. Кона. Закін. г-зію, навч. у Вар­шав. ун-ті. 1882 вступив до польс. робітн. партії «Пролетаріат 1-й». 1884 заарешт., до 1904 перебував на каторзі та заслан­ні в Сибіру (Росія). 1889 на знак про­тесту проти застосування до політ. ув'язнених у Карій. тюрмі тілес. покарань прийняв отруту, однак залишився живий. На засланні здійснював антропол. й етногр. дослідж. хакасів і тувин­ців, збирав експонати для етногр. відділу Рос. музею в С.-Пе­тербурзі. 1894 взяв участь у екс­­педиції О. Сибірякова для вивчення насел. Якутії, написав ан­­тропол. нарис «Физиологические и биологические данные о якутах» (Минусинск, 1899), «Ис­­торический очерк Минусинского местного музея за 25 лет. 1877–1902» (Казань, 1902). Повернувся до Варшави, став чл. Польс. соціаліст. партії. 1903–06 брав участь у рев. подіях в Одесі, Миколаєві, Варшаві. Від 1906 – чл. ЦК Польс. соціаліст. партії (лівиці). 1907 емігрував до Австро-Угорщини, 1914 переїхав до Швейцарії. Після Лютн. революції 1917 повернувся до Росії. 1917–18 – комісар у польс. справах по Харків. губернії. Від 1918 – чл. РКП(б). 1919 очолював групу польс. комуністів і редагував г. «Głos komunisty» в Києві; керував представництвом Зафронт. бюро ЦК КП(б)У при 12-й армії; входив до складу колегій Нар. комісаріату земел. справ УСРР і Нар. комісаріату освіти РСФРР. 1920 – голова Галиц. ор­ганізац. ком-ту КП(б)У, співорганізатор Закордон. відділу ЦК КП(б)У, чл. Тимчас. рев. ком-ту Польщі. В лютому 1921 разом із Ю. Коцюбинським підписав від УСРР мирну угоду з Литвою. У березні–грудні 1921 – 1-й секр. ЦК КП(б)У; 1922 – нач. Укр. політ. упр. Червоної армії; 1922–23 – секр. виконкому Комінтерну; від 1924 – у Інтернац. контрол. комісії: 1927–35 – заст. голови; згодом – на керів. посадах у ор­­ганах влади РФ. Водночас – ред. г. «Красная звезда» (1925–28), «Рабочей газеты» (1928–30), ж. «Наша страна» (1937–41) та ін. Автор праць з історії рос. і польс. рев. руху, серед яких – «За пятьдесят лет» (т. 1–3, Мос­ква, 1932–34; укр. перекл. – Х., 1933–35), кн. «Воспоминания» (Москва, 1935).

Літ.: Нагорна Л. О. Фелікс Кон. К., 1963; Шейнфельд М. Б. Историография Сибири (конец ХІХ – начало ХХ вв.). Красноярск, 1973; Кочубей Ю. Внесок Ф. Я. Кона у вивчення етнографії народів Сибіру і його збірка творів «За п'ятдесят років» (Харків, 1933–1935) // Цирендоржиєв. читання 2006. К., 2006.

Р. В. Пилипчук

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю