Конвеєр — Енциклопедія Сучасної України

Конвеєр

«КОНВЕ́ЄР» – підприємство, що спеціалізується на виготовленні підій­маль­но-транс­портного обладнання для механізації та автоматизації технологічних, транс­портних і транс­портно-складальних про­­це­сів. Засн. 1944 у Львові як мех. з-д (єдиний на той час із серій. випуском підвіс. транс­порту і ефектив. засобів механізації транс­портно-технол. процесів). Від 1960 – з-д засобів механізації і автоматизації; від 1964 – конвеєробуд. з-д; від 1976 – Львів. ВО «К.»; від 1995 – ЗАТ, а від 1996 – ВАТ «К.». У 1980-і рр. налагоджено спів­працю щодо виконання спільних проект. робіт і постачання продукції з нім. та франц. фірмами. 2004 освоєно вироб-во металевих дорож. ого­­рож, 2006 – металоконструкцій каркасів соняч. батарей. З-д спів­працював із Проектно-констру­­ктор. ін-том конвеєробудування щодо створення нових поколінь підіймально-транс­порт. обладнання і транс­портно-технол. сис­­тем для окремих підпр-в (зокрема для автомоб. і трактор. з-дів; розширено номенклатуру підвіс. транс­порту з автомат. адресуванням вантажів). Нині «К.» випускає транс­портні системи для механізації вантажно-розвантажувал. робіт у гірн.-ви­­добув., цемент. та ін. галузях пром-сті.

Серед осн. продукції – підвісні вантажонесучі (вантажопідйомністю 160–800 кг) та штовхаючі (вантажопідйомністю 350–3000 кг), стрічкові (пересув­ні і стаціонарні довж. 3–1500 м і шир. стрічки 200–2000 мм, комп­лектуючі до них – барабани, ролики тощо) та скребкові конвеєри, мішко-навантажувал. маши­на МПМ-А, ланцюги пластинчас­ті спец. та тягові, клінкерні ланцю­ги, фланці для з'єднання трубо­проводів, різноманітні металоконструкції. Найбільших обсягів вироб-ва у незалеж. Україні підпр-во досягло 2008 (виготов­лено продукції на суму 39,6 млн грн). На підпр-ві впроваджено сучасні програми конструктор. та технол. підготовки вироб-ва («Компас 3D» та «Вертикаль») для комплекс. автоматизації тех. підрозділів; розроблено і впроваджено вертикал. багатокабін. конвеєр з автомат. розвантажу­ванням, що вирішило питання міжповерх. транс­портування для адм. установ. Бл. 60 % продукції «К.» експортує у Німеччину, Поль­­щу, Францію, РФ, Білорусь, Лит­ву. Кількість працівників (2011) – 320 осіб. Підпр-во очолювали О. Гітіс (1944–54), А. Сорока (1954–64), Е. Абрамян (1964–72), А. Головін (1972–79), В. Вологжин (1979–89), В. Самойлов (1989–96), Л. Богдан (1996–2007), від 2007 голова правління – М. Колтун.

І. В. Ванчосович


Покликання на статтю