Конгрес літераторів України — Енциклопедія Сучасної України

Конгрес літераторів України

«КОНГРЕ́С ЛІТЕРА́ТОРІВ УКРАЇ́НИ» Всеукраїнська творча спілка – громадська організація. Засн. 2005 у Києві. Від 2007 – Всеукр. творча спілка «К. л. У.». Гол. засади: аполітичність; підтримка молодих літераторів; розвиток нац. літ-р народів України; рівноправність членів, незалежно від політ. уподобань, нац. і реліг. приналежності, мови. Статут не забороняє перебувати в ін. твор. спілках та орг-ціях; чле­нами «К. л. У.» можуть стати літератори без укр. громадянства, які проживають за межами Укра­їни. У складі «К. л. У.» – понад 850 поетів, прозаїків, сценаристів, драматургів, журналістів, пере­кладачів, критиків, створ. 16 ре­гіон. орг-цій. Вищий керів. орган – з'їзд делегов. від місц. осе­редків; керівні органи: правління, президія. Голови – Ю. Каплан (2005–09), О. Корж (від 2009), співголови – В. Басиров, В. Спек­тор, 1-й заст. голови – Л. Скорик. Друков. орган – г. «Література та життя» – «Литература и жизнь».

Л. В. Череватенко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Л. В. Череватенко . Конгрес літераторів України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4665 (дата звернення: 23.10.2021)