Конгрес українців Канади — Енциклопедія Сучасної України

Конгрес українців Канади

КОНҐРЕ́С УКРАЇ́НЦІВ КАНА́ДИ – центральна представницька організація українців Канади. Засн. 1940 у м. Вінніпеґ як Ком-т українців Канади. Від 1989 – сучасна назва. Чл.-засн.: Братство українців-католиків, Гетьманців-державників Союз, Союз українців-самостійників, Укр. нац. об'єдн., Укр. робітн. орг-ція. Нині у його структурі – 30 чл.-орг-цій і 35 відділів у 6-ти провінціях Канади. Укр. радянофіл. і прокомуніст. орг-ції Канади ніколи не були чл. КУКу. Після 2-ї світ. війни конґрес заснував Фонд допомоги українців Канади та Укр. центр. допомогове бюро в Лондоні, що підтримували укр. біженців у Європі. КУК сприяв орг-ції навч. укр. мови у канад. школах і ВНЗах, відіграв значну роль у створенні 1967 Світ. конґресу вільних українців. Представники орг-цій, що входять до КУКу або підтримують його діяльність, один раз на 3 р. проводять з'їзд, на якому визначають політику конґресу та обирають кер-во. Осн. завдання КУКу: репрезентація інтересів українців Канади перед урядом та насел. країни; координація участі укр. етніч. групи у культур. і соц. житті Канади; сприяння розвиткові дружніх взаємин між Канадою та Україною; збереження самобутності громади шляхом активізації діяльності укр. шкіл, церков, твор. колективів; надання необхід. до­помоги новоприбулим з України для їхнього входження у громад. і культурне життя місц. укр. орг-цій. Очільник і чл. президії КУКу проводять щорічні зустрічі з міністрами федерал. і провінц. урядів, депутатами пар­ламенту Канади, послами Канади в Україні та України в Канаді, під час яких порушують питання стану і підтримки укр. громади в Канаді, розвитку відносин між Канадою та Україною й офіц. політики Канади щодо України. Діяльність ком-тів конґресу з канад.-укр. відносин, освіти, фінансів, імміграції та права дає можливість ефективно захищати інтереси своєї етніч. групи, а також, певною мірою, і України. Голови КУКу: о. В. Куш­нір (1940–53, 1959–71), А.-І. Яре­мович (1953–57), о. С. Савчук (1957–59), П. Кондра (1971–74), С. Радчук (1974–80), І. Новосад (1980–86), Д. Ціпивник (1986–92), О. Романів (1992–98), Е. Чолій (1998–2004), О. Сушко (2004–07), П. Ґрод (від 2007).

Літ.: Збірник матеріалів і документів у 25-ліття діяльності КУК. 1940–1965. Вінніпеґ, 1965; Нарис історії Конґресу українців Канади в Торонті. Торонто, 1991.

В. Ю. Макар

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю