Кондаков Никодим Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Кондаков Никодим Павлович

КОНДАКО́В Никодим Павлович (Кондаков Никодим Павлович; 01(13). 11. 1844, с. Халань Курс. губ., нині с. Велика Халань Бєлгород. обл., РФ – 17. 02. 1925, Прага) – російський історик і мистецтвозна­вець. Д-р теорії та історії мист-в (1877), акад. Академії мист-в (1893), С.-Пе­тербур. АН (1898). Чл. Одес. т-ва історії та старожитностей, Рос. археол. т-ва (від 1886). Закін. Моск. ун-т (1865). Відтоді вчителював у Москві; 1870–88 і 1918–20 працював у Новорос. ун-ті в Одесі (від 1877 – ординар. проф.); 1888–1917 – ординар. проф. Петрогр. ун-ту (нині С.-Пе­тербург) і зав. відділ. мист-ва серед. віків та епохи відродження Ермітажу. 1920 емігрував за кордон, від 1922 читав лекції у Карловому ун-ті в Празі. Досліджував історію середньовіч. і давньорус. мист-ва та ікони. Один із фундаторів су­час. візантиністки, засн. іконогр. методу в рос. мистецтвознавстві та нового наук. розділу – історії візант. мист-ва. В Одесі створив перший у Рос. імперії му­­зей антич. зліпків. Серед учнів – Д. Айналов, С. Жебельов, Є. Ре­дін, Ф. Шміт.

Пр.: История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей. О., 1876; Визан­тийские церкви и памятники Константинополя. О., 1887; Византийские эма­ли. С.-Пе­тербург, 1892; Русские клады. Исследования древностей Великокняжеского периода. Т. 1. С.-Пе­тер­бург, 1896; О научных задачах истории древ­нерусского искусства на Афоне. С.-Пе­­тербург, 1902; Иконография Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа. С.-Пе­тербург, 1905; Иконография Богоматери: В 2 т. Петроград, 1914–15; Русская икона: В 4 т. Прага, 1928–33.

Літ.: Редин Е. К. Проф. Н. П. Кондаков. С.-Пе­тербург, 1896; Н. П. Кондаков: К 80-летию со дня рожд. Прага, 1924; Успенский Ф. И. Памяти Н. П. Кон­дакова // Изв. АН СССР. Сер. 6. 1925; Академик Н. П. Кондаков // Искусство. 1981. № 7; Мир Кондакова. Москва, 1996; Тункина И. В. Академик Н. П. Кон­даков: последние годы жизни // Мир русской византинистики. С.-Петер­бург, 2004; Венгеров; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

Д. П. Урсу

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Д. П. Урсу . Кондаков Никодим Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4681 (дата звернення: 25.10.2021)