Кондратенко Ігор Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Кондратенко Ігор Петрович

КОНДРАТЕ́НКО Ігор Петрович (14. 08. 1955, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі електротехніки. Д-р тех. н. (2005), чл.-кор. НАНУ (2015). Держ. премія України в галузі н. і т. (2018). Закін. Київ. політех. ін-т (1978). Відтоді працює в Ін-ті електродинаміки НАНУ (Київ): від 2005 – зав. відділу електромагніт. систем. Досліджує елек­­тро­­магнітні процеси в суціл. електропровід. середовищах. Розробляє електромагнітне об­­ладнання для силового і терміч. впливу (індукц. нагрів) на метали. Запропонував викорис­тання та методи розрахунку три­­фаз. ліній. індукц. машин для на­гріву площин. прокату металів.

Пр.: Двухобмоточный индуктор бегущего магнитного поля для нагрева плоского проката металлов // Пр. Ін-ту електродинаміки НАНУ. 2005. № 3(12); Электромагнитное поле и силы в од­­нофазных индукторах поперечного маг­нитного поля для нагрева лент // ТЕ. 2005. № 5; Теорія і методи аналізу лінійних індукційних машин для індукційного нагрівання площинного прокату металів // Пр. Ін-ту електродинаміки НАНУ. 2007. № 1(16), ч. 2; Моделирование электромагнитного воздей­ствия на мениск жидкого металла в кристаллизаторе машины непрерыв­ного литья заготовок // ТЕ. 2008. № 5; Компьютерное моделирование и исследование электромагнитных и тепло­вых процессов при магнитно-жидкост­ной гипертермии опухолевых клеток // Доп. НАНУ. 2009. № 11; Енергетичні характеристики і електричні параметри індукторів для нагріву пучка феромагнітних труб // Вісн. Кременчуц. політех. ун-ту. 2010. Вип. 3(62), ч. 2 (усі – спів­авт.).

Т. В. Виштак

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю