Кондратьєв Микола Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Кондратьєв Микола Сергійович

КОНДРА́ТЬЄВ Микола Сергійович (21. 12. 1887(02. 01. 1888), с. Тьоткіно, нині Курської обл., РФ – 07. 03. 1951, Одеса) – анатом. Д-р медицини (1922), проф. (1923), чл.-кор. АН УРСР (1939). Закін. мед. ф-т Харків. ун-ту (1912), де 1913–23 і працював (згодом мед. ін-т). 1923–48 – зав., 1949–50 – проф. каф. нормал. анатомії Одес. мед. ін-ту. Вивчав морфо­логію вегетатив. нерв. системи, зокрема іннервацію шлунк.-кишк. тракту, органів груд. порожнини та таза в порівнял.-анатом. аспекті. Розробив метод забарвлення периферич. відділу вегетатив. нерв. системи, який вико­ристовують для макро- і мікроскопіч. дослідж., а також ме­­тод електролітич. ін'єкції кровонос. судин контраст. масою.

Пр.: Макроскопическая техника исследования нервной системы. Хн., 1924; Применение электролиза к технике инъекции кровеносных сосудов // Вест. рентгенологии и радиологии. 1925. Т. 3, вып. 3–4; Новые морфологические направления в учении о вегетативной нервной системе // Тр. Одес. психоневрол. ин-та. 1934; Нервова сис­тема червоподібного паростка і сліпої кишки у людини. Повідомлення 1 // МедЖ. 1941. Т. 11, вип. 1; До учення про іннервацію шлунково-кишкового тракту у людини. Повідомлення 2 // Там само.

Літ.: М. С. Кондратьєв: Некролог // МедЖ. 1951. Т. 21, вип. 2; Мель­ман Е. П. Н. С. Кондратьев и его вклад в анатомию вегетативной нервной системы // Арх. анатомии, гистологии и эмбрио­ло­гии. 1983. № 11; Биогр. словарь про­фес­соров ОМУ.

О. І. Білявський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. І. Білявський . Кондратьєв Микола Сергійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4752 (дата звернення: 22.10.2021)