Кондратюк Міхал — Енциклопедія Сучасної України

Кондратюк Міхал

КОНДРАТЮ́К Міхал (Kondratiuk Michał; 06. 03. 1934, с. Дубіни, нині Підляс. во­­єводства, Польща) – польський мовознавець. Д-р габіліт. (1984), проф. (1997). Закін. ф-ти рос. (1958) та білорус. (1961) філології Варшав. ун-ту. Працював 1960–92 в Ін-ті слов'янознавства АН Польщі (Варшава): 1985–92 – зав. відділу білорус. мови; від 1985 – у Білостоц. ун-ті (Польща): від 1992 – зав., від 1997 – проф. каф. білорус. філології. Наук. дослідження: становлення і розвиток ойконімії; балто-сло­­в'ян., польс.-білорус. та польс.-укр. міжмовні зв'язки; укр. та бі­­лорус. говірки польс.-сх.-сло­­в'ян. пограниччя. Ініціатор проведення наук. форумів, присвяч. польс.-білорус.-укр. тематиці, з циклу «Droga ku wzajemności» (від 1998). Брав участь в укладан­­ні вид. «Atlas gwar wschodnio-sło­­wiańskich Białostocczyzny» (Wroc­­ław, 1980, t. 1; 1989, t. 2; 1993, t. 3).

Пр.: Nazwy miejscowe południowo-wschodniej Białostoczyzny. Wrocław, 1974; Bibliografia onomastyki wschodnio-sło­­wiańskiej do roku 1965 wlącznie. Biały­­stok, 1997; Polsko-białoruskie związki języ­­kowe, literackie, historyczne i kulturalne. Grodno, 2009.

М. І. Зимомря

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. І. Зимомря . Кондратюк Міхал // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4779 (дата звернення: 22.10.2021)