Коник Олександр Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Коник Олександр Олександрович

КО́НИК Олександр Олександрович (04. 09. 1952, с. Антипівка Золотоніс. р-ну Полтав., нині Черкас. обл.) – історик. Д-р істор. н. (2013). Закін. Сімфероп. ун-т (1979). Працював на вироб-ві; від 1988 – у Херсон. ун-ті: від 2014 – проф. каф. всесвіт. історії та історіографії. Досліджує політ. і соц. історію Рос. імперії та України, історію слов'ян. країн.

Пр.: Селянські депутати з України в І і ІІ Державних думах Російської імперії // УІЖ. 1995. № 1; Селянські депутати з України в Державних думах Ро­­сійської імперії // «Укр. пит.» в Рос. імперії (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.): В 3 ч. Ч. 2. К., 1999; Ukraincy w rosyjskiej Dumie Panstwowej // Ukrainskie tradycje parla­­mentarne, XIX–XX. Kraków, 2006; Депу­­тати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської Укра­­їни (1906–1917 рр.). Дн., 2013.

Ю. В. Капарулін


Покликання на статтю