Коновалов Юрій В’ячеславович — Енциклопедія Сучасної України

Коновалов Юрій В’ячеславович

КОНОВА́ЛОВ Юрій В'ячеславович (09. 10. 1931, смт Коса Гора Тульс. обл., РФ) – фахівець у галузі металургії. Д-р тех. н. (1978), проф. (1982). Засл. діяч н. і т. України (1996). Премія РМ СРСР (1982). Закін. Моск. ін-т сталі і сплавів (1954). Відтоді працював на вироб-ві; від 1961 – у Донец. НДІ чорної металургії: зав. лаб. (1966–76) та відділу (1976–88) листопрокат. вироб-ва; від 1988 – проф. каф. оброблення металів тиском Донец. тех. ун-ту. Наук. дослідження: вдосконалення техно­логії прокатки листової та штабової сталі, енергоощадні процеси вироб-ва металу, реструк­туризація чорної металургії.

Пр.: Температурный режим широко­полос­ных станов горячей прокатки. Москва, 1974; Повышение точности лис­товой прокатки, Москва, 1978; Повы­шение качества толстых листов. Мос­ква, 1984; Расчет параметров листовой прокатки. Москва, 1986; Автоматизация управления листовыми прокат­ными станами. К., 1992; Справочник прокатчика. Кн. 1–2. Москва, 2008; Ме­­таллургия: Учеб. пособ. Д., 2011 (усі – спів­авт.).

Літ.: Юрий Вячеславович Коновалов: К 70-летию со дня рожд. // МГП. 2001. № 5.

С. І. Аввакумов


Покликання на статтю