Коновець Олександр Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Коновець Олександр Федорович

КОНОВЕ́ЦЬ Олександр Федорович (05. 05. 1947, с. Коропець, нині смт Монастирис. р-ну Терноп. обл. – 07. 06. 2010, Київ) – історик, журналіст. Д-р істор. н. (1994), проф. (1997). Закін. ф-т радіоелектроніки Київ. політех. ін-ту (1971) і ф-т журналістики Ки- їв. ун-ту (1980). Працював на вироб-ві (1971–77); журналістом (1977–85); у Центрі дослідж. наук.-тех. потенціалу та історії науки НАНУ (Київ, 1986–96); у 1996–2000 – зав. відділу нац. культури Ін-ту україно­знавства, від 2001 – проф. каф. соц. кому­нікацій Ін-ту журналістики Київ. ун-ту. Наук. дослідження: проблеми історії та теорії науки і наук. комунікацій, інтелектуал. історія України. Голова Комісії з історії науки і техніки НТШ (від 1995).

Пр.: Просвітницький рух в Україні 19 – першої третини 20 ст. 1992; Популяризація науки в Україні: історія і сучасність. 1992 (спів­авт.); Периодическая печать как источник историко-научных исследований (к проблеме ре­­конструкции «образа науки») // Науковедение и информатика. 1992. Вып. 37; Українська наука як феномен культури: Нариси історії з найдавніших часів до першої третини 20 ст. 2000; Масова комунікація: теорії, моделі, технології: Навч. посіб. 2009 (усі – Київ).

О. М. Корнієнко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. М. Корнієнко . Коновець Олександр Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4907 (дата звернення: 23.10.2021)